Det du lurer på om dagpenger og arbeidsledighet.

Dagpenger.net

Dagpenger i utlandet

 

Kan jeg beholde retten til dagpenger dersom jeg søker jobb i utlandet?

 

Svaret på ovenstående er ja. Dersom du oppholder deg i et annet EØS land og er aktiv arbeidssøker i dette landet, så har du rett til å beholde dagpenger i inntil 3 måneder mens du oppholder deg og er arbeidssøker i dette landet. Det må søkes om dette til NAV på forhånd.

 

Du kan søke om å beholde dagpenger inntil 3 måneder som arbeidssøker i annet EØS land.

 

Dersom du mottar dagpenger i Norge kan du søke ditt lokale NAV kontor om å få beholde dagpengene i inntil 3 måneder for å oppholde deg i et annet EØS land mens du søker arbeid der. Søknaden er et eget skjema du får ved å kontakte ditt lokale NAV kontor og må leveres senest 4 uker før du planlegger å reise til ønsket land. Du kan kun få innvilget et opphold i utlandet i en stønadsperiode. Det vil si at dersom du har fått innvilget en søknad om å beholde dagpenger mens du er arbeidssøker i et annet EØS land og reiser hjem til Norge innen 3 måneder fordi du ikke har fått jobb, så har du rett til å beholde dagpengene i Norge men vil ikke få innvilget en ny søknad om å få beholde dagpenger i et annet EØS land.

 

Forutsetninger for å kunne få innvilget søknad om å beholde dagpenger i utlandet.

 

Du må være helt uten arbeid for å benytte deg av denne ordningen når du mottar dagpenger og du må ha mottatt dagpenger i minst 4 av de siste 12 ukene for å kunne benytte deg av denne gunstige ordningen. Vær også oppmerksom på at når du tar arbeid i utlandet går du ut av folketrygden med de konsekvenser dette medfører, blant annet mister du retten til medisinsk behandling i Norge. Du bør sette deg nærmere inn i hva dette medfører for deg og eventuelt din familie dersom du vurderer å benytte deg av ordningen.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.