Det du lurer på om dagpenger og arbeidsledighet.

Dagpenger.net

Velkommen til Dagpenger.net

 

Hva er dagpenger?

 

Dagpenger.net er et privat nettsted om dagpenger og arbeidsledighet som har til hensikt å informere brukerne om hvilke muligheter og rettigheter man har som arbeidsledig i Norge i form av økonomisk støtte som dagpenger. Dagpenger er en ordning som er ment å sikre arbeidstakere i Norge en redusert inntekt ved ufrivillig arbeidsledighet mens de forsøker å skaffe seg nytt arbeid.

 

Arbeidsledighet kan ramme alle!

 

Det å bli arbeidsledig og motta dagpenger er noe som kan ramme oss alle og er ikke noe å skamme seg over. Heldigvis har vi i Norge et godt sikkerhetsnett i form av dagpenger eller arbeidsledighetstrygd som mange fortsatt kaller denne støtteordningen/ inntektssikringen som er til for å sikre personer inntekt ved arbeidsledighet. Til tross for dette sikkerhetsnettet som dagpenger er fører arbeidsledighet allikevel til betydelig redusert inntekt og behov for å ta en grundig gjennomgang av sin privatøkonomi. Mange arbeidsledige får økonomiske problemer med påfølgende erfaringer med inkassobyråer, statens innkrevingssentral og lignende. Vi vil derfor også legge en del vekt her på å informere om hvilke muligheter og rettigheter du har i den sammenheng.

 

Nettstedet må ikke forveksles med noe offentlig nettsted om dagpenger og er kun ment som tileggsinformasjon til den offentlige informasjon som er tilgjengelig blant annet hos NAV/ Trygdekontoret som er rette instans å kontakte omgående ved arbeidsledighet når man vil få behov for dagpenger.


Copyright 2014. All Rights Reserved.